Kivik
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

 
Bronsåldersgraven i Kivik
te på Skånes östkust byggdes för drygt 3.000 år sedan ett ovanligt ståtligt gravmonument i form av ett röse, hela 75 m i diameter.
Hur röset ursprungligen sett ut vet man inte eftersom man hämtat sten här ända sedan graven hittades år 1748 under just stenhämtning. Rykten gick att de båda bönder som fann gravkammaren funnit något synnerligen värdefullt i dess inre. Trots sin nekan fick de sitta i fängsligt förvar för en tid, men inget kunde bevisas. Under 1930-talet restaurerades högen, bl.a. med hjälp av kopparstick från 1700-talet och jämförelser från andra gravar.

Tillbaka

Vid utgrävningar av högen har man kommit fram till att den är tillkommen på en boplats från stenåldern. Dessutom visade det sig att det funnits ytterligare en grav i högen, något mindre och belägen strax bredvid. Benrester som analyserats visar att det inte är någon kungagrav, de begravda har varit fyra till sex ungdomar i tonåren. Men enligt arkeologerna kunde även mycket unga individer ha en hög status, möjligt är också att de offrats i en rituell ceremoni.Dagens ingång till graven ger en uppfattning om mängden sten som använts,
så här har graven dock aldrig sett ut

 

Tillbaka


Gravkammaren är byggd av tio stenhällar varav åtta bär ristningar

Att det fanns ristningar på stenarna som bildade graven tog några år innan man blev varse, och senare kom flera av hällarna dessutom på drift.
Bilderna föreställer bl a människor, djur, skepp, lurar och solsymboler.

Exempel på andra större gravrösen finns i Tun och Ingatorp i Västergötland, samt i Alingsås där det uppe på Härsberget fanns ett röse som var 80 m i diameter - fram till att man år 1889 byggde ett vattentorn på dess plats varvid graven raserades...

 

 

Tillbaka

Gravfältet Ängakåsen i Kivik


Penninggraven - stenen i mitten kom på 1920-talet att huggas i tre delar för att användas i en brokonstruktion varvid flera av dess skålgropar fördärvades


Den ståtliga Kiviksgraven ovan låg ganska nära Östersjöns strand liksom det samtida gravfältet Ängakåsen som ligger endast några hundra meter söderut. Ängakåsen har ca 130 stensättningar, en skeppssättning och två husgrunder samt en hålväg som ledde ner till den forna hamnen. Gravfältet betecknas som varande ett av de största kända bronsåldersgravfälten som finns i södra Skandinavien.

Tillbaka


Den ca 60 m långa skeppssättningen från bronsåldern

 

Källor:
RAÄ