Härja kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Härja kyrka söder om Tidaholm, ursprungligen uppförd i mitten av 1100-talet

yrkan i Härja söder om Tidaholm anses vara en av Västergötlands mest intressanta kyrkor, uppförd omkring år 1150 då kungarna Sverker d.ä, och Erik den helige styrde och ställde.

Av den tidiga medeltidskyrkan är det endast tornet som klarat sig genom århundradena, dock är långhuset uppfört med stenarna från sin föregångare. Ombyggnaden skedde troligen år 1767.

Kyrkans märkligaste detaljer är resterna av en romansk portal med en rik ornamentik. På den södra muren finns några mycket intressanta skulpturer inmurade, vilka tros härröra från Ettaks kungsgårdskyrka vilken raserades på 1700-talet.

 

Tillbaka

Stenrelieferna


Är mannen i stolen en biskop som får ta emot
vad som synes vara en sten, kanske till kyrkan?


Härja har en del säregna stenreliefmotiv, ganska lika de som finns i Forshems kyrka. Liknande arbeten lär man annars som närmast hitta i södra Italien.
Troligt är att det för 850 år sedan fanns en rik och förnäm person som anställde konstnärer från kontinenten för att smycka sin kyrka, och denne mäktige man menar man mycket väl kan ha varit innehavaren av Ettaks kungsgård.
Måhända att stormannen kan ha varit släkt med Karl döves son Ulf fase som skall ha ägt gods i det närbelägna Vättak under första halvan av 1200-talet? Och i det lika närbelägna Ettak menas Ulfs kusin Birger Jarl ha haft intressen...

Då man renoverade kyrkan i början av 1960-talet fann man under trägolvet ett golv av kalkstensplattor som låg ovanpå ursprungskyrkans jordgolv. Man har också påträffat ett vigvattenkar från 1100-talet.

 Kan detta vara ett porträtt av
innehavaren till Ettaks kungsgård?

 

Tillbaka

 


En 850 år gammal utsmyckad stenkolonn i tornet
 

Några sägner från Härja:

Varför kôrka ligger där ho gôr:

Härja kyrka ligger på den grömmaste plan' de har i Härja. Det blir så mycket vatten i gravarna, så det hjälper knappt att ösa. Men att de byggde kyrkan där, det kom sej utav det, att de tog en stock och lade på en släde, och så spände de två tvillingoxar för, och de fick gå vart de ville; där de stannade, där skulle kyrkan byggas. Och de stannade där i maden.

 

Tillbaka

Om en skatt:

Min far och ett par karlar till var ute vid Slottsberget en torsdag efter solnedgången för att gräva upp en skatt, de säger ska vara nedsatt där. Men sa de ett enda ord, så gick det inte, det visste de. Men som de var nära vid att få tag i skatten, fick de se en tös från Hulegården stå strax brevid och grina åt dem. Då blev min far arg och sa: "Va står du här å grinar efter?" Med ett ramla graven igen. Sen när de speja efter, hade tösa aldrig varit ute den natten. Det var krig mellan kung Bose, som rådde om Bosarp, och kung Härje, som var kung i Härja, och kung Bose hade begravt sina skatter där vid Slottsberget. Det är många som varit där och grävt.

Sägner ur boken Västgöta-sägner / Carl-Martin Bergstrand.

Tillbaka

 


Tornet från 1100-talet har klarat sig bra genom århundradena

 

Tillbaka

 


Den märkvärdiga kyrkportalen

 

Index över kyrkorna