Håga
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Bronsåldershögen i Håga i Uppland
ågahögen tronar på toppen av en höjd, drygt sju km nästan rakt söder om de senare tillkomna högarna i gamla Uppsala. Denna hög
har man tidigare ansett ha varit den hög bredvid vilken kung Björn skulle ha bott, han som enligt Hervarar saga 'bodde vid högen'. Vid tiden för högens anläggande låg den ute på en udde i vad som kan beskrivas som ett skärgårdslandskap.

Högen i Håga var en av de sista storhögarna som byggdes under bronsåldern, och är även den mest guldrika graven från perioden. Inuti högen har man funnit resterna efter en minst 2,5 meter lång träkista som var placerad i en nu sammanstörtad kammare, byggd av stående ekstockar. På kammarens botten fanns en stor mängd kol, resterna efter gravbålet. Gravgåvorna bestod av bl.a. ett pampigt gulddekorerat bronssvärd, rakknivar, pincetter och knappar.

Tillbaka

Nedanför Hågahögen ligger Hågaåns dalgång. En gång var den en betydelsefull farled som gick upp mot Fiby där det finns tre fornborgar runt Fibysjön. Vid Kvarnbolund som ligger ca två km uppströms Hågahögen ligger gravfältet Lillängen som har ett femtiotal runda stensättningar och ett trettiotal resta stenar.

Se fynden från Hågahögen hos Historiska museet


Källor:
Historiska museet