Broddarps gamla kyrka
Uppdaterad den 13 juni, 2008
Tillbaka

Foto: P A  Eriksén
Broddarps gamla kyrka innan den revs på 1890-talet
en gamla kyrkan i Broddarp revs år 1897 för att ersättas av en ny, också den byggd helt i sten. I samband med rivningen förstördes
både Mats Kafle till Hallandas gravsten och ett gravkor. Måhända att man inte var så noga med att spara dessa minnen över forna plågoandar, vem vet.

I kyrkan skall relikerna efter helgonet Botulf ha nedlagts under den tidigare delen av 1100-talet. Troligen åsyftas den engelske munken Botulf som var ett av Englands mest populära helgon under medeltiden, och som levde på 600-talet. Botulf grundade ett kloster i Ikanhoe (ett stycke söder om York - Jorvik) som sedan brändes av danska vikingar på 870-talet.


Den helige Botulf


Dörrbeslag av järn från den
gamla kyrkan, närmare 40 cm högt

 

Tillbaka

Bautastenar med kors


De båda stenarna som bär varsitt inristat kors,
korsen är ca 21 x 16 cm stora

På kyrkogården står två ålderdomliga och vittrade resta stenar som är försedda med inristade kors och anges av RAÄ som varande "mycket fornlämningslika" och "sannolikt ålderdomliga och vittrade gravstenar".


Kors på en större gravhäll på kyrkogården,
hällen är ca 1 x 2 m stor. Korset förefaller
vara mycket gammalt, jmfr med Varnhem

 

 

Tillbaka

En märklig vapensköld

På väggen i dagens kyrka hänger en nid-kopia av ätten Kafles vapensköld, enligt traditionen tillverkad av gårdsfolket på Hallanda gård och använd vid begravningsprocessionen efter Nils Kafles död år 1613. Skölden gjordes för att påminna om en händelse på gården då Nils Kafle slog ihjäl en mjölkpiga med en träskovel.

Vapenskölden är just därför fastsatt på en träskovel. Fågeln i sköldens mitt skall egentligen vara en hök, men fick här istället en duva som en symbol för pigan. Tornerhjälmen över skölden gjordes lik en dödskalle, och plymerna skulle föreställa änglavingar och betyga pigans oskuld.

Ätten Kafles gravar fördärvades då man grävde ut för grunden till den nya sakristian. Nils Kafles gravsten var dock någorlunda väl bibehållen och murades in i kyrkans vägg. Under grävningen påträffades också rester av murbruk och sten som man tror var resterna efter en gravkammare.Nils Kafles griftesten,
inmurad i kyrkväggen

 

Tillbaka

 

Målningen är en tavla som hänger i kyrkan
Målning föreställande Broddarps förra kyrka som revs 1897

 


Dagens kyrka, invigd 1899, med dopfunt från tidigt 1200-tal.

Dagens kyrka är exakt lika stor som sin föregångare. Notera tornets utvändiga rundade trapphus vilka tillsammans med torntakets strama utformning tillkom för att skänka en medeltida prägel. Föregångaren stod direkt på marken utan någon jordgrund, så murarna höjde och sänkte sig med temperaturen...

 

I sydväst ligger Alboga kyrka
i sydost finner man Öra kyrka
och i norr Eriksbergs med sina två kyrkor

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
Information i Broddarp kyrka
P E Lindskog
FMIS