Landa
Uppdaterad 6 augusti, 2008
Tillbaka


Landa träkyrka, försedd med torn år 1768
ppe på en kulle några km öster om Vårgårda ligger Landa lilla
träkyrka, byggd av ek, troligen under 1600-talet. Stengrunden
ser ut att vilja berätta om en företrädare på samma plats. Förhåller det sig på detta vis så har väggarna sträckt sig mellan den resta stenen på vapenhuset och till ungefär halva långsidan. Det lilla tornet med underliggande vapenhus tillkom år 1768.

Genom Landa flyter Säveåns tillflöde Kyllingsån, förr Kullingsån, och dess biflöde Lillån, den senare kommande från Kvinnestadsjön.

Tillbaka

 


Är det ett av hörnen från en tidigare kyrka man ser sticka upp här?
Den stora gravhällen som lutar sig mot väggen är daterad till 1704.

 

Index över kyrkorna

 

12 maj 2004
Den gamla tvåvalvsbron i Landa på vägen mellan
Algutstorp och Jällby innan renoveringen år 2004

 

Noteringar:
På Åby gård vid Säveån i Landa bodde på 1390-talet väpnaren Birger Folkesson Lilliehöök(?) och hans hustru Kristina Magnusdotter, gifta i Säckestad (R) år 1391 (denna kyrka är nu riven).
Samma årtionde skötar (byter eller tar ut jord) en Harald Lake (till Malma?) egendom i Landa för den danska drottningen Margaretas räkning.

 

 

Tillbaka

Megaliter


En offersten söder om Landa kyrka, under mossan finns 105 skålgropar
varav den största är sällsynt stor - uppskattningsvis 15 cm i diameter

Robert Rehmberg, folkskollärare i Landa, berättar att det fram till början av 1900-talet fanns en ovanligt stor hällkista i Landa, hela 11 meter lång och 2,4 meter bred - jfr med Jättakullens hällkista i Södra Härene. Öppningen till gången var ca Ø 70 cm, och inuti gången fanns två hällar med runda hål. I kistan har man funnit två urnor och en flintdolk.

Stenarnas storlek gjorde att de ansågs passa bra till att ha som golv i en ladugård i närheten - men för att kunna flytta blocken blev man tvungen att ta till dynamit... Remberg berättar att det också finns en bevarad hällkista i Landa, utgrävd på 1930-talet. Dessutom skall det finnas två bautastenar, flera gravrösen och en stensättning.

Se även hällkistan i Bäreberg, länkarna till forntiden samt sidan över Megalitkulturens stengravar.

 


Uppe på denna kulle i Landa finns ett gravröse samt några kvadratiskt utplacerade stenar