Ättehögskullen i Håvesten
Uppdaterad 18 juli, 2008
Tillbaka


Ättehögskullen sedd från söder
Håvesten i det gamla Valbo härad strax söder om Färgelanda i Dalsland ligger gravfältet Ättehögskullen. Här finns idag tre resta stenar, tio högar, två långhögar, två runda stensättningar och en domarring.
Gravfältet har varit i användning ungefär runt folkvandringstiden.

Från Ättehögskullen har man haft en fantastisk utsikt ner mot Valbodalen med Valboån, och har så delvis än idag.


Ättehögskullen sedd från en domarring som är 14 m i diameter och har nio stenar

 

Tillbaka

Håvestenen


Den nära fyra meter höga Håvestenen

Den största stenen kallas för Håvestenen och har vad som ser ut att vara ett urtag i sidan. Funderingar finns om att dessa stenar tillsammans med en mindre sten skulle kunna ha använts som syftstenar mot stjärnorna för att bestämma ett visst datum. Se en annan sten i Fjärås.

 

Tillbaka

I grannskapet

Lite drygt 1,5 km åt nordost ligger resterna efter fornborgen på Borråseberget, 380 x 210 meter stor, och ytterligare lika långt bort i samma väderstreck låg fornborgen på Borråsberget, 430 x 100-300 meter stor. Mitt emellan dessa fornborgar ligger Stigen, ett namn som talar om att där för sisådär 1.500 år sedan fanns en viktig väg.

Nedanför Håvesten löper den gamla vägen mellan Ödeborgs kyrka och Färgelanda, och i sydväst ligger ett gravfält med 85 gravar. I söder finns bland annat fornsalen i Ödeborg och hällristningarna vid Brötegården samt Jättehögen vid Dagsholm, en av Dalslands största gravhög med sina 25 m i diameter. Jfr med bergs kullar i Bolstad.


Källor:
Skylt på platsen