Greby gravfält
Uppdaterad den 2 oktober, 2008
Tillbaka


Greby gravfält i vacker höstskrud med blommande ljung och gullris

ravfältet i Greby strax utanför Grebbestad är Bohusläns största gravfält. Det är genom undersökningar av ett tiotal gravar daterat till

ca 200-600 e Kr och var således i bruk under hela folkvandringstiden.

På fältet finns idag ca 200 gravar och ett fyrtiotal stenar. Många av högarna är långhögar, och osedvanligt många högar har en mittsten. Av de resta stenarna är några uppemot 4,5 meter höga.


Många av gravhögarna har en rest mittsten

Tillbaka


Varför de här tre stora hällarna blivit placerade på detta sätt vet man inte, de synes ha varit flankerade av varsin smalare sten varav den vänstra ligger nedfallen

Man anar av gravfynden och gravfältets storlek att det funnits en handelsplats i Greby och att vattenvägen till den gått via Edsviken. Där man fick dra båtarna ett kort stycke och där ligger en fornborg, hela 370 x 180 m stor.

Inne i Sannäsfjorden ligger sedan Ladholmen (Lastholmen). Platser med namn som Ladholm, Lahäll och liknande finns på många ställen utmed kusten, där skeppslasterna lossades och lastades för vidare transport.

 

Tillbaka

Varia


Greby gravfält avbildat i boken Genom Sveriges bygder, 1882

Greby ligger beläget ca 5 km väster om Tanum där det finns en runsten från 400-talet, och ute på Otterön utanför Grebbestad finns ytterligare en runsten, Rööstenen som även den är ristad med den äldre runraden - se stenen här.

Förleden gry i Greby kommer av det forrnordiska ordet grjot som betyder sten eller stenig mark. Senare har platsen givit sitt namn åt Grebbestad som är en sammandragning av Greby stad, omnämnd på 1600-talet.

Här i Bohusläns norra del befann man sig förr i Ranrike.