Bottnaryd kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Bottnaryd kyrka ligger vackert belägen vid Gårdsjöns östra strand

ottnaryd i det gamla västgötska Mo härad skrevs år 1346 som Bothnarydh och 1348 som Bothnærudh. Dagens kyrka byggdes år 1666 på platsen för en medeltida föregångare, en kyrka som allmogen
hade önskat reparera men som adeln ville riva för att bygga nytt. Och så fick det naturligtvis bli. Kvar från den gamla kyrkan är den murade medeltida sakristian.

Det åttakantiga Ribbingska gravkoret med lökkupol och äldre blyspröjsade fönster som står vid koret är ett exempel på stormaktstidens adelsgravar, och är idag i praktiken ett museum. Kyrkan har genom åren genomgått en rad omändringar och renoveringar.

År 1351 testamenterade riddaren Nils Tyrgilsson Färla en gård och en kvarn till Bothnaryd kyrkas prästbord.

Tillbaka


Sydväst om kyrkan står en öppen klockstapel från 1686

 

Index över kyrkorna

 

 

Johan Printz


En "amerikansk" skylt utanför kyrkan!

År 1592 föddes Johan Björnsson här i Bottnaryd, en son till kyrkoherde Björn Johannes Hansson - Bero Johannis. Johan skulle komma att bli överstelöjtnant och stred under Gustav II Adolf i bl.a. Polen.

Johan Björnsson adlades med namnet Printz innan han av Axel Oxenstierna blev utsedd till guvernör över kolonin Nya Sverige dit han seglade med skeppen Fama och Svanen för att verka där under åren 1643-1653.

 

Tillbaka

Nya Sverige


Johan Printz lät anlägga bl.a. Nya Göteborg och Nya Korsholm

I mars 1638 seglade de svenska skeppen Kalmar Nyckel och Fågel Grip upp i Delawarefloden till en plats som idag heter Christina Creek, söder om Philadelphia. Det var den holländske Peter Minuit som tidigare varit holländsk guvernör över Nya Nederländerna som ledde expeditionen, utsedd av rikskansler Axel Oxenstierna. Efter en tids förhandlande med Lenni Lenape-indianerna, Delawareindianerna, lyckades han köpa ”landet vid alla platser och orter vid floden, uppför floden och på båda sidor”. Ca tre km uppströms dagens Christina Creek grundade han det första fortet, Fort Kristina, namnat efter den då ännu omyndiga drottning Kristina.

Näste guvernör blev Peter Hollender Ridder som tillträdde posten 1641 efter att Peter Minuit omkommit i en storm. Ridder utökade territoriet ytterligare, bl.a. genom att erövra det holländska Fort Casimir som låg på flodens västra strand.

År 1643 kom sedan den förste svenske guvernören till Nya Sverige, Johan Printz från Bottnaryd. Printz var snart igång med ett omfattande byggnads-program, bl.a. uppförandet av sex befästningar utmed Delawarefloden. Ett av dessa var Fort Elfsborg, nuvarande Elsinboro vid Salem i New Jersey, varifrån åtta tolvpunds svenska kanoner tillsammans med en mörsare snart behärskade den viktiga vattenleden och tvingade främmande skepp att stryka flagg. Men Nya Elfsborg låg inte på svenskt område, och 1651 tvingades Printz lämna fästet i holländska händer.

Med indianerna hade Printz ett synnerligen gott förhållande, så goda att dessa utan Printz vetskap efter att han tvingats lämna ifrån sig stora områden begav sig till det holländska Manhattan för att hämnas å sina svenska vänners vägnar, där de tillfogade holländarna stor skada.

Men den kraftfulle krigsveteranen Printz ägde stor pondus, och man gjorde sig själv en tjänst om man höll sig väl med honom. Av indianerna kallades han för Meschatz, Storbuken, detta på grund av hans osedvanligt omfångsrika kroppshydda som tillsammans med hans stora längd djupt imponerade på dem. Enligt en holländsk källa vägde han 400 pund, drygt 180 kg, och i en amerikansk biografi står att ”varje pund av honom var av det slag som bygger imperier”.

Tillbaka

Nya Sverige blev dock inte någon långvarig koloni, den fanns endast under åren 1638-1655. Printz själv återvände till Sverige 1653 efter att kolonisterna gjort myteri mot hans som de tyckte alltför hårda styre. Innan han reste utsåg han sin måg Johan Papegoja till sin ställföreträdare.

Efter att ha återkommit till Sverige blev han efter några overksamma år utsedd till kommendant på Jönköpings slott och landshövding i Jönköpings län, från 1658. Den 30:e april 1663 lät Printz avrätta Gustaf Adolf Skytte för bl.a. sjöröveri efter att denne tillsammans med svågern Gustaf Drake kapat ett holländskt skepp utanför Kalmar, slagit ihjäl besättningen och plundrat skeppet på dess last. Drake lyckades dock fly landet.

Strax efter avrättningen då Printz skulle rida till Jönköping från sitt Gunillaberg i Bottnaryd blev han avkastad av sin häst, och avled sedan den tredje maj i en ålder av 71 år.