Härna den 6 december 1460 (?)

Allmogen i Ås härad intygar på begäran av riddaren Svarte Ture Jönsson och i närvaro av riddaren Tord Bonde Filipsson, kyrkoherdarna herr Nils i Rångedala, herr Magnus i Ving m.fl., att Heine Snakenborg någon tid innehade Vädersholm och Hökrum med underlydande gods i Vings socken, Ås härad, men att drottning Margareta fått dessa av honom; drottningen har givit Hökrum till Hans Skytta, därefter erhöll Jös Tuasson den, sedan Nils Diekn, sedan Hinrik Snakenborg, men i "Engelbreckz örlogh" kom den till Gudhems kloster.

Bland sigillanterna Matts [Kafle] i Hallarne, häradshövding.
 

Dokumentet skrivet på svenska

Tillbaka

m