Hallanda den 21 mars 1511

Mats Kafle meddelar Svante Nilsson att hans gård blivit uppbränd då kung Hans kom in i riket och att han mist allt han hade, varför han ber Svante att låta honom njuta den förläning han haft men som någon annan blivit utlovad.

Han påminner om den trogna tjänst han så länge utfört och underrättar att allmogen utmed gränsen tingar med sig själva och vill inte veta av något herrskap hos sig.

 

Dokumentet skrivet på svenska

Tillbaka

m